บุคคลากรของเรา

เราเป็นมากกว่า 'ตัวเเทน'

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

เราเป็นมากกว่าที่ปรึกษา ที่พร้อมจะดูแลคุณและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้สำหรับคุณเสมอ
Panpan

ณณฌามาวดี ถนิทประเสริฐกุล (ปันปัน)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (สุขุมวิท)

Kong

พงษ์พัฒน์ หอมธง (ก้อง)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (สุขุมวิท)

Pear

อทิตยา บุญทัน (แพร)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (สุขุมวิท)

Panmile

ปวีย์ธิดา ธนพิพัฒน์ภูบดี (พันไมล์)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (สุขุมวิท)

Ming

พงศกร ขวาละคร (มิ่ง)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (พหลโยธิน)

Tee

สกรรจ์ อัครเอกฒาลิน (ตี๋)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (พหลโยธิน)

Pao

เกวลี สุขกฤต (เปา)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (พหลโยธิน)

Berth

ธนบดี งานไพโรจน์ (เบิร์ด)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาทรและรัชดา)

Knot

ชัยวุฒิ หวังดำรงเวศ (น็อต)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (สาทร)

Min

คณิติน รุประมาณ (มิน)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (สาทร)

Poon

ศรัณย์ นกกระจิบ (ข้าวปุ้น)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (สาทร)

Gig

ธิดา มาสงฆ์ (กิ๊ก)

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (รัชดา)

Ploy

พรทิพย์ รัตนสมบูรณ์ (พลอย)

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ