rezidans-home-img-3.jpg

เกี่ยวกับ
บางกอกไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้

เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่ที่เป็นจุดเริ่มต้น ของผู้ที่กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์
01

เกี่ยวกับเรา

เพราะ…บ้านคือการลงทุนทั้งชีวิต ต้องอยู่อย่างมีความสุขไร้กังวล จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราที่ใส่ใจในมาตรฐานคุณภาพสูงสุดทุกขั้นตอน และเป็นผู้นำในการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของ
pexels-vlad-bagacian-1212053 (1)

วิ สั ย ทั ศ น์

ใส่ใจทุกดีเทลชีวิตจากแนวคิดแบบผู้หญิง เพราะที่อยู่อาศัย…เป็นสิ่งที่เมื่อเราเลือกและตัดสินใจซื้อด้วยเงินก้อนใหญ่แล้ว ทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตภายในที่อยู่อาศัยนั้นมีความสำคัญ และสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในระยะยาวภายในที่พักอาศัยที่เราเลือกซึ่งต้องตอบโจทย์ทั้งตัวเราเองและคนที่อยู่ร่วมกันกับเรา เหมือนประโยคที่ว่า “ถ้าคิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า”
pexels-zachary-debottis-1838640
02

งานบริการของเรา 1

นอกจากจะมีมาตรฐานสูง สะดวก สบาย สวยงาม และปลอดภัยแล้ว Geo ยังมีจุดเด่นที่ให้ความสำคัญอย่างมากต่อความเห็นและคำแนะนำของผู้อยู่อาศัย นำมาสู่ขบวนการ Geo fit+ ซึ่งจะรวบรวม ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย นำมาพัฒนาเป็นรูปธรรม