image
ขาย
฿6,290,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 8
area พื้นที่ : 75.20 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 22
image
ขาย
฿2,400,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 5
area พื้นที่ : 26.73 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿7,200,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿7,000,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿14,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿6,500,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿2,600,000
area พื้นที่ : 45.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿4,950,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 41
area พื้นที่ : 60.94 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿9,750,000
area พื้นที่ : 37.36 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
ขาย
฿9,420,000
area พื้นที่ : 36.39 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
ขาย
฿9,610,000
area พื้นที่ : 36.85 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿3,000,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿10,300,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
ขาย
฿2,950,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 16
image
ขาย
฿24,500,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 13
area พื้นที่ : 145.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 19
image
ขาย
฿24,000,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 4
area พื้นที่ : 131.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 57
floor 1
image
ขาย
฿18,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 112.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 11
image
ขาย
฿30,470,000
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 2
image
ขาย
฿21,000,000
area พื้นที่ : 126.37 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 12
floor 1
image
ขาย
฿7,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 29
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿7,900,000
area พื้นที่ : 34.25 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿6,590,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿4,690,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
ขาย
฿15,880,000
area พื้นที่ : 56.84 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
ขาย
฿19,250,000
area พื้นที่ : 66.21 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 24
image
ขาย
฿16,900,000
area พื้นที่ : 60.53 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
ขายดาวน์
฿12,358,000
area พื้นที่ : 78.38 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
ขาย
฿6,150,000
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
ขาย
฿20,000,000
area พื้นที่ : 130.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 30
image
ขาย
image
ขาย
image
ขาย
฿7,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 77.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
ขาย
฿4,100,000
area พื้นที่ : 35.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿6,390,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿5,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 23
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿2,600,000
area พื้นที่ : 45.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4