image
ขาย
฿8,290,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿8,200,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿5,400,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 3
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿11,000,000
area พื้นที่ : 59.51 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿6,290,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 2
area พื้นที่ : 60.03 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
ขาย
฿16,900,000
area พื้นที่ : 80.94 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 33
image
ขาย
฿8,200,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 43.55 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿4,490,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
ขาย
฿1,900,000
area พื้นที่ : 21.57 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿4,640,000
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
ขาย
฿5,800,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 0
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿1,990,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 4
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿6,400,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿12,000,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
ขาย
฿2,500,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 0
area พื้นที่ : 27.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
ขาย
฿6,590,000
pin อารีย์ อนุสาวรีย์
view 2
area พื้นที่ : 63.60 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿3,990,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
ขาย
฿3,500,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
ขาย
฿9,579,000
area พื้นที่ : 95.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 42
floor 1
image
ขาย
฿2,890,000
pin บางซื่อ วงศ์สว่าง เตาปูน
view 1
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
ขาย
฿6,200,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 4
area พื้นที่ : 55.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
ขาย
฿13,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 26
image
ขาย
฿5,580,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿7,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 34.34 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿10,810,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 47.80 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿6,300,000
area พื้นที่ : 28.80 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿9,950,000
area พื้นที่ : 65.30 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿4,500,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿6,400,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 4
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿5,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
image
ขาย
฿4,890,000
pin ราชเทวี พญาไท
view 2
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21
image
ขาย
฿2,850,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 7
area พื้นที่ : 40.41 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿7,900,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿3,990,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 1
area พื้นที่ : 47.69 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿4,150,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 41
image
ขาย
฿6,390,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿6,450,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 5
area พื้นที่ : 24.95 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 47
image
ขายดาวน์