สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿8,290,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿8,200,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21
image
ขาย
฿16,900,000
area พื้นที่ : 80.94 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 33
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿36,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
ขาย
฿8,200,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 43.55 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿34,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿27,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿42,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿43,000
area พื้นที่ : 43.55 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 72.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 9
area พื้นที่ : 43.72 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿28,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿21,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 29
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿63,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 74.60 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 28
image
เช่า
฿28,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿175,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 106.25 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 4
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿23,800
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 28
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿42,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿49,500
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 53.60 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿79,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 13
image
เช่า
฿80,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 17
area พื้นที่ : 265.82 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 20
image
เช่า
฿15,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 85
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 9
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿65,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 17
area พื้นที่ : 99.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿75,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 128.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 12
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 20
area พื้นที่ : 134.90 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿85,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 17
area พื้นที่ : 128.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 16
image
ขาย
฿13,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 26
image
เช่า
฿85,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 146.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 26
image
ขาย
฿7,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 34.34 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿19,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 48
area พื้นที่ : 30.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 26
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 51
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿5,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿16,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 26
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 38
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿300,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 525.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 29
image
เช่า
฿62,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 135.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3