image
เช่า
฿170,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 13
area พื้นที่ : 88.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿550,000
area พื้นที่ : 140.00 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 2
image
เช่า
฿90,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 44
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿280,000
area พื้นที่ : 77.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿250,000
area พื้นที่ : 324.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿85,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 62
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 4
image
เช่า
฿120,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 58
area พื้นที่ : 64.75 ตร.ว.
room 3
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿175,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 102
area พื้นที่ : 106.25 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 4
image
เช่า
฿650,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 37
area พื้นที่ : 125.00 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
เช่า
฿350,000
pin รัชดา ห้วยขวาง
view 101
area พื้นที่ : 76.10 ตร.ว.
room 5
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿30,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 34
area พื้นที่ : 25.60 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿50,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 53
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿180,000
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ว.
room 4
bathroom มากกว่า 5
floor 2
image
เช่า
฿65,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 111
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 13
image
เช่า
฿100,000
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿55,000
pin ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
view 41
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿95,000
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
image
เช่า
฿250,000
pin นวมินทร์ รามอินทรา
view 31
area พื้นที่ : 83.70 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿220,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 42
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ว.
room 5
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿170,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 118.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿29,500
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿27,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 59
area พื้นที่ : 17.50 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿30,000
pin บางซื่อ วงศ์สว่าง เตาปูน
view 27
area พื้นที่ : 98.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿110,000
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ว.
room 9
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿120,000
pin อารีย์ อนุสาวรีย์
view 54
area พื้นที่ : 109.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿19,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 60
area พื้นที่ : 20.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿40,000
pin สะพานควาย จตุจักร
view 35
area พื้นที่ : 64.50 ตร.ว.
room 5
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿290,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 40
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿80,000
pin บางซื่อ วงศ์สว่าง เตาปูน
view 25
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ว.
room 6
bathroom 3
floor 3
image
เช่า