วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿60,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 92.23 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿60,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 92.23 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿61,000
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿50,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿10,810,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 47.80 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿125,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.34 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
floor 1
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : 160.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 57.34 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿14,500,000
area พื้นที่ : 55.90 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 71.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 35
image
เช่า
฿23,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿138,000
area พื้นที่ : 127.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
ขาย
฿5,850,000
area พื้นที่ : 35.11 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
floor 1
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿21,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 22
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
ขาย
฿6,370,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
ขาย
฿21,000,000
area พื้นที่ : 130.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 31
image
เช่า
฿26,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 35
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿69,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 184.11 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 16
image
เช่า
฿40,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
ขาย
฿130,000,000
area พื้นที่ : 337.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 20
image
เช่า
฿600,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 337.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 30
image
เช่า
฿125,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿550,000
area พื้นที่ : 439.28 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 20
image
เช่า
฿150,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 25
area พื้นที่ : 83.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿67,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿100,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿120,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 106.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
ขาย
฿64,500,000
area พื้นที่ : 162.37 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 22
image
ขาย
฿9,400,000
area พื้นที่ : 88.80 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿130,000
area พื้นที่ : 111.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 26
image
เช่า
฿38,000
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
ขาย
฿8,400,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿60,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 130.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 13
image
ขาย
฿19,500,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10