คอนโด เบ็ล แกรนด์ พระราม 9

image
เช่า
฿50,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 107.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿68,500
area พื้นที่ : 130.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 25
image
ขาย
฿30,000,000
area พื้นที่ : 206.42 ตร.ม.
room 5
bathroom 5
floor 5
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 206.42 ตร.ม.
room 5
bathroom 5
floor 5
image
ขาย
฿5,100,000
area พื้นที่ : 47.20 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 47.20 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿23,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 23
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿80,000
area พื้นที่ : 141.41 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 4
image
เช่า
฿80,000
area พื้นที่ : 140.80 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 4
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 205.83 ตร.ม.
room 5
bathroom 5
floor 5
image
เช่า
฿100,000
area พื้นที่ : 108.10 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 32
floor 2
image
ขาย
฿39,000,000
area พื้นที่ : 182.17 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 36
floor 4
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿20,000,000
area พื้นที่ : 127.80 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 34
floor 4
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 26
image
ขาย
฿22,000,000
area พื้นที่ : 108.18 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 41
floor 2
image
ขาย
฿22,000,000
area พื้นที่ : 107.84 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 25
floor 2
image
ขาย
฿9,500,000
area พื้นที่ : 60.01 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 7
floor 2
image
ขาย
฿45,000,000
area พื้นที่ : 178.43 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 36
floor 4
image
เช่า
฿34,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿22,000,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 21
area พื้นที่ : 108.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 33
image
เช่า
฿95,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 130
area พื้นที่ : 146.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 6
image
เช่า
฿38,000
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 49.05 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿20,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 40
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขายดาวน์
฿11,000,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 19
area พื้นที่ : 101.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 26
image
เช่า
฿20,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 119
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿24,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 49
area พื้นที่ : 47.54 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿45,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 23
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿35,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 33
area พื้นที่ : 60.01 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿7,500,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 34
area พื้นที่ : 58.77 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿22,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 76
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿32,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 50
area พื้นที่ : 69.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 20
image
เช่า