สีลม ศาลาแดง บางรัก สี่พระยา สุรวงศ์

image
เช่า
฿48,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 7
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿45,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 7
area พื้นที่ : 50.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿80,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 12
area พื้นที่ : 86.89 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿31,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 21
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 42
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
เช่า
฿30,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 27
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿38,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 31
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿50,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 24
area พื้นที่ : 50.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿28,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 29
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿60,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 38
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿88,000
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 45
image
ขาย
฿5,140,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
ขาย
฿7,790,000
area พื้นที่ : 31.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿36,000
area พื้นที่ : 49.70 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 36.40 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
ขาย
฿25,700,000
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 45
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿34,000
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿23,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 36
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿8,700,000
area พื้นที่ : 57.13 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿90,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 83
area พื้นที่ : 165.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 12
image
เช่า
฿160,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 28
area พื้นที่ : 115.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
เช่า
฿160,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 24
area พื้นที่ : 118.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 22
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿5,200,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 32
area พื้นที่ : 32.68 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿4,690,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 42
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 87.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 27
image
เช่า
฿45,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 53
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿65,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 31
area พื้นที่ : 144.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿22,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 29
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿24,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 63
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿24,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 82
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿15,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 57
area พื้นที่ : 55.92 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿5,890,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿5,400,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 40
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า