ราชเทวี พญาไท รางน้ำ ประตูน้ำ ราชปรารภ

image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 33.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿29,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿29,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 41.74 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 33.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
ขาย
฿9,750,000
area พื้นที่ : 37.36 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
ขาย
฿9,420,000
area พื้นที่ : 36.39 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
ขาย
฿9,610,000
area พื้นที่ : 36.85 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿15,880,000
area พื้นที่ : 56.84 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
ขาย
฿19,250,000
area พื้นที่ : 66.21 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 24
image
ขาย
฿16,900,000
area พื้นที่ : 60.53 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
เช่า
฿53,000
area พื้นที่ : 79.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 40.57 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
ขาย
฿5,200,000
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 25
floor 1
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 32.58 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿26,900
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 2
floor 1
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 40.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿80,000
area พื้นที่ : 100.80 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 13
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 33.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 43
image
ขาย
฿6,162,200
area พื้นที่ : 28.01 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿6,162,200
area พื้นที่ : 28.01 ตร.ม.
room